Hälsostatistik

Som ett exempel på ELF i aktion har detta applikations-område, som leds av Geodetiska institutet i Slovenien och Kadaster i Nederländerna, utvecklat en applikation för visualisering av geo-statistik som tillhandahåller grunden för ett geo-statistiskt referensramverk, kopplat till INSPIRE temat för människors hälsa och säkerhet.

 

Hälsoanalys börjar med information om den geografiska fördelningen av t.ex. allergier, cancer och luftvägssjukdomar. För detta ändamål är hälsodata från miljö-, hälso-eller statistikmyndigheter kopplade till administrativa och/eller statistiska enheter och ELF plattformen används som den auktoritativa referensplattformen för geografisk information.

 

Det är normalt sett en tidsödande process att koppla spatiala referensdata och hälsostatistiska data. Applikationen, som är utvecklad och lagrad i ELF plattformen, eliminerar detta genom att introducera en programvara baserad på Table Joining Services (TJS), en standard utvecklad av Open Geospatial Consortium (OGC). Därför kan mer harmoniserade, konsekventa och pålitliga infrastrukturprodukter levereras.

 

Arbetet bygger på CASPER applikationen för hälsoinformation som idag förbättrar effektiviteten av hälsoanalys och beslutsfattande. Införandet av geo-statistiska hälsodata kommer att ha en positiv inverkan på förståelsen av rumsliga beteenden i hälsovården och hälsorelaterade fenomen (t.ex. spridning av sjukdomar). Gränsöverskridande hälsoanalyser möjliggörs av harmoniserade spatiala och hälsodataset levererade via ELF-plattformen. Nya aspekter på ledningsfrågor inom folkhälsa kommer möjliggöras med tids- och rumsanalyser och rapportering om hälsofinansiering och ledning kommer att vara mer öppen och användarvänlig. Allmänhetens medvetenhet om hälsoproblem kommer att stiga med hjälp av tematiska kartor..

 

CASPER klienten kombinerar tillgängliga hälsostatistikdata från Eurostat med geografisk information från ELF plattformen. TJS är noggrant testat och caching sker nu på ELF-plattformen. CASPER har modifierats för att använda den aktuella TJS på ELF-plattformen. Applikationen kan behandla data från flera TJS webblager och genom att använda TJS och CASPER kan användaren enkelt skapa nya kartor, nya data och direkt göra analyser av resultaten.The Competitiveness & Innovation framework Programme (CIP) Information and Communication Technologies Policy Support Programme (ICT PSP) Open Data and open access to scientific information (Project reference 325140)

Sitemap   Accessibility   Copyright   Legal