Applikationer

European Location Framework möjliggör för användarna att få tillgång till harmoniserat geografiskt data baserat på gemensamma specifikationer från de europeiska kartverken. Men ELF behöver göra mycket mer än att bara tillhandahålla data. Mycket av värdet för slutanvändarna återfinns i produkter och tjänster som kombinerar auktoritativ information från kartverken med data från andra källor. Troligen ligger också mycket av användarvärdet i olika typer av vidareförädling framtagen genom intelligent vidarebearbetning.

 

Applikationsutvecklare inom fem målområden var med från början av projektet. De var inriktade på tillämpningar inom kartor för krishantering, fastigheter, hälsostatistik, försäkring/återförsäkring och telekommunikation. Avsikten är att fortsätta attrahera så många applikationsutvecklare som möjligt och att uppmuntra och hjälpa dem i att utnyttja resultaten från ELF.

 

Ytterligare information finns på vart och ett av de fem målgruppsapplikationsområdena.       

The Competitiveness & Innovation framework Programme (CIP) Information and Communication Technologies Policy Support Programme (ICT PSP) Open Data and open access to scientific information (Project reference 325140)

Sitemap   Accessibility   Copyright   Legal