Zdravstvena statistika

Primer aktivnega dela ELF na ciljnem področju zdravstvena statistika, ki je vodeno s strani Geodetskega inštituta Slovenije in Nizozemske geodetske uprave (Kadaster of Netherlands), je razvoj aplikacije za upodobitev geostatistik. Zagotavlja osnovo za geostatistični referenčni okvir in obravnava predvsem podatkovno temo INSPIRE: Zdravje in varnost prebivalstva.

 

Osnova za izdelavo analize zdravja prebivalstva so informacije o prostorski porazdelitvi območij, kjer se pojavljajo alergije, rak in dihalne bolezni. V ta namen so podatki o zdravju, ki jih vodijo okoljske, zdravstvene in statistične agencije, povezani z administrativnimi ali statističnimi enotami ob uporabi ELF podpornega okolja, kot uradne reference za geoinformacije.

 

Običajno je povezovanje uradnih prostorskih podatkov z zdravstvenimi statistikami časovno zelo potratno delo. Programska oprema, ki je bila razvita in je shranjena v okviru ELF, pa znatno olajša to opravilo. Osnovana je na standardih Table Joining Services (TJS), razviti s strani Open Geospatial Consotrium (OGC), in bo omogočala pripravo usklajenih, konsistentnih in zanesljivih infrastrukturnih proizvodov.

 

Omenjeno delo nadgrajuje aplikacije za zdravstvene informacije imenovane CASPER, ki že danes izboljšuje učinkovitost analiz o zdravju prebivalstva in omogoča boljše odločanje. Vključitev geostatistike v podatke o zdravju bo imela pozitiven učinek na razumevanje prostorskega delovanja zdravstvenega sektorja in z zdravjem povezanih pojavov (npr. širjenje bolezni). Omogočene bodo čezmejne zdravstvene analize z uporabo usklajenih prostorskih in zdravstvenih zbirk podatkov, ki bodo zagotovljeni s pomočjo okolja ELF. Pojavili se bodo novi vidiki upravljanja javnega zdravstva z uporabo časovnih analiz in s poročanjem o financiranju zdravstva. Upravljanje bo tako bolj pregledno in prijazno uporabnikom. Z uporabo tematskih kart se bo povečalo javno zavedanje o problematiki zdravstvenih težav.

 

Aplikacija CASPER združuje dostopne podatke o zdravstveni statistiki s strani Eurostat in prostorske informacije dostopne preko ELF okolja. TJS je bil temeljito preizkušen in trenutno se izvaja predpomnjenje znotraj ELF okolja. Aplikacija CASPER je bila prilagojena na način, ki omogoča uporabo trenutne različice TJS, ki jo uporablja ELF okolje. Hkrati pa je sposobna priklicati podatke z več različnih TJS slojev preko omrežnih storitev. Uporaba TJS in CASPER uporabniške aplikacije omogoča uporabnikom enostavno izdelavo novih kart, podatkov in neposredno analizo dobljenih rezultatov. 

The Competitiveness & Innovation framework Programme (CIP) Information and Communication Technologies Policy Support Programme (ICT PSP) Open Data and open access to scientific information (Project reference 325140)

Sitemap   Accessibility   Copyright   Legal