Opis

Cilj projekta je vzpostavitev evropskega lokacijskega okvirja, ki bo omogočal dostop in uporabo uradnih, ažurnih, medopravilnih, čezmejno usklajenih in georeferenciranih podatkov evropskemu javnemu in zasebnemu sektorju. Vsestranska in oblačno zasnovana kaskadna arhitektura bo zagotavljala INSPRE skladne geokodirane podatke, ki bodo na evropski ravni usklajeni tudi na različnih straneh državnih mej.

Zamišljen triletni projekt, ki se je začel marca 2013 in v katerem je sodelovalo 30 partnerjev, je bil podaljšan do oktobra 2016 in sedaj vključuje konzorcij 40 sodelujočih partnerjev iz Evrope, delo katerih je sofinancirano s strani Evropske Komisije. Rezultati dela bodo spodbudili širšo uporabo geokodiraih podatkov in omogočali razvoj inovativnih storitev z dodano vrednostjo. Dejavnost projekta na področju spodbujanja posredovanja digitalnih podatkov bo omogočila izdelavo vzorčnih aplikacij, ki bodo uporabljale različne tematske podatke z aktivno udeležbo uporabnikov in podporo nacionalnih geodetskih uprav (tako zunaj kot znotraj konzorcija).
 

Partnerji v konzorciju so se zavezali, da bodo po koncu projekta še naprej zagotavljali podatke in storitve projekta ELF, kar bo omogočalo večjo uporabo zanesljivih, točnih in ponovno uporabnih uradnih referenčnih geokodiranih podatkov in storitev. V ta namen bo oblikovan trajnostni okvir za ponovno uporabo referenčnih podatkov in storitev javnega sektorja na različnih ravneh podrobnosti.
 

Cilji projekta:
 

dodana vrednost podatkom INSPIRE s čezmejnim usklajevanjem in harmonizacijo;

izgradnja visoko zmogljivega računalniškega okolja in s tem povezanih storitev računalništva v oblaku, ki podpirajo različne nacionalne vire in širok spekter storitev z dodano vrednostjo;

predstavitev uporabnosti storitev računalniškega okolja ELF in storitev računalništva v oblaku za ključna področja evropske politike in drugih udeležencev, vključno z nacionalnimi geodetskimi upravami;

razvoj vzorčnih aplikacij na področju zdravstvene statistike, zavarovalništva, kartografski podpori storitev nujne pomoči in trgu nepremičnin;

vključevanje tematskih podatkov in podatkov iz nacionalnih podatkovnih infrastruktur tretjih oseb (predvsem za vsebine , ki presegajo okvire direktive INSPIRE) za storitve, katerih izvedba izhaja iz potreb uporabnikov;

zagotavljanje uporabniško prijaznega vmesnika za iskanje, pregledovanje in primerjavo geokodiranih informacij;

promoviranje uspešne izvedbe in potrditev koncepta projekta ESDIN.
 

V finančnem smislu projekt predstavlja investicijo v višini 13 MIO EUR za obdobje trajanja projekta.

 

Bolj podrobno je projekt opisan v t.i. beli knjigi projekta ELF

The Competitiveness & Innovation framework Programme (CIP) Information and Communication Technologies Policy Support Programme (ICT PSP) Open Data and open access to scientific information (Project reference 325140)

Sitemap   Accessibility   Copyright   Legal