Kartiranje v nujnih primerih

Aktivnosti na tem področju je vodilo združenje ITHACA, ki trenutno deluje kot ponudnik za neprekinjeno kartiranje v nujnih primerih. Pri ukrepih v nujnih primerih lahko prihranek časa in delo z natančnimi, svežimi kartografskimi informacijami izboljša odzivnost v primeru nepredvidenih dogodkov, v smislu koordinacije in učinkovitosti ukrepov.

 

Večina standardnih izdelkov, ki naj bi bili izdelani, temelji na referenčnih geoprostorskih zbirkah podatkov kot npr. določene topografske značilnosti prizadetega območja, zlasti izpostavljene materialne dobrine. Običajno te uradne zbirke podatkov obstajajo na lokalni ravni in jih ni možno pridobiti v kratkem času. Zato so neuporabne v smislu kriznega ukrepanja ob nesrečah.

 

Na podlagi primerjav dejanskih in simuliranih aktivacij se je izkazalo, da je ELF okolje zmanjšalo trenutno časovno potratno digitaliziranje na podlagi vizualne interpretacije primernih satelitskih posnetkov, s čimer se je drastično zmanjšal čas dostave podatkov. Še več, geometrična in tematska natančnost standardnih digitalnih kart in rastrskih topografskih kart, ki so na voljo na lokalni ravni, je običajno večja kot tista, ki jo dosežemo z digitalizacijo rektificiranih satelitskih posnetkov. Potrebno pa je poudariti, da omenjene prednosti temeljijo na popolnosti podatkovnih zbirk državnih geodetskih uprav, kot tudi na njihovi stopnji natančnosti in ažurnosti.The Competitiveness & Innovation framework Programme (CIP) Information and Communication Technologies Policy Support Programme (ICT PSP) Open Data and open access to scientific information (Project reference 325140)

Sitemap   Accessibility   Copyright   Legal