Aplikacije

Evropski lokacijski okvir (ELF) omogoča uporabnikom dostop do uradnih prostorskih podatkov državnih geodetskih uprav (National Mapping and Cadastral Authorities – NMCAs), ki so usklajene na podlagi skupnih specifikacij. Vendar pa mora Evropski lokacijski okvir narediti mnogo več kot le ponuditi podatke uporabnikom. Večjo vrednost za končne uporabnike predstavljajo izdelki in storitve, ki kombinirajo uradne podatke geodetskih uprav s podatki iz drugih virov in, če je to možno, tudi z izvedenimi informacijami, do katerih smo prišli na podlagi ustreznih postopkov.

 

Razvijalci aplikacij že od samega začetka sodelujejo na projekta in to na petih ciljnih področjih: kartiranje v nujnih primerih, nepremičnine, zdravstvena statistika, zavarovalništvo in telekomunikacije. Vendar pa namen projekta še vedno ostaja pritegniti čim več različnih razvijalcev aplikacij k sodelovanju v njem ter jih spodbuditi k uporabi izdelkov in storitev projekta ELF.

 

Več si lahko preberete v opisu vsakega od petih ciljnih področij uporabe.       

The Competitiveness & Innovation framework Programme (CIP) Information and Communication Technologies Policy Support Programme (ICT PSP) Open Data and open access to scientific information (Project reference 325140)

Sitemap   Accessibility   Copyright   Legal