Zarządzanie kryzysowe

Praca ta, kierowana przez ITHACA (obecnie działająca jako 24/7 usługodawca w obszarze zarządzania kryzysowego) miała na celu wykorzystanie platformy ELF w praktyce i koncentrowała się na poprawie koordynacji i skuteczności reagowania kryzysowego poprzez uzyskanie przez służby ratownicze szybkiego dostępu do dokładnych, aktualnych danych przestrzennych.

 

Większość standardowych produktów, które są dostarczone w wyniku projektu ELF bazuje na referencyjnych zbiorach geoprzestrzennych takich jak: wybrane cechy topograficzne obszaru dotkniętego katastrofą naturalną, w szczególnie narażonych miejscach. Często te referencyjne bazy danych istnieją na poziomie lokalnym, jednakże nie mogą być pozyskane w krótkim czasie i dlatego są nieużyteczne w kontekscie nagłych działań ratowniczych.

 

Platforma cyfrowa ELF zminimalizowała obecne bardzo czasochłonne operacje digitalizacji oparte na wizualnej interpretacji odpowiednich zdjęć satelitarnych i tym samym drastycznie zmniejszyła czas dostarczenia aktualnych danych. Ponadto, geometryczna i tematyczna dokładność standardowych map cyfrowych i map topograficznych dostępnych na szczeblu lokalnym jest zazwyczaj wyższa, niż osiągnięta poprzez digitalizację zobrazowań satelitarnych. W rezultacie - bardziej wiarygodne produkty zostaną dostarczone użytkownikom, poprawiając skuteczność wszystkich służb, które są zaangażowane w działania wspierające zarządzanie kryzysowe. Jednakże, korzyści z wykorzystania danych w dużej mierze zależą od kompletności zbiorów danych/tematów zgromadzonych w NMCA, jak również od poziomu ich szczegółowości i aktualności. 

The Competitiveness & Innovation framework Programme (CIP) Information and Communication Technologies Policy Support Programme (ICT PSP) Open Data and open access to scientific information (Project reference 325140)

Sitemap   Accessibility   Copyright   Legal