Statystyka Zdrowia

Przykładem zastosowania produktów projektu ELF w obszarze statystyk dotyczących zdrowia (prowadzonym przez Instytut Geodezji ze Słowenii i Agencję Katastru z Holandii), jest utworzona aplikacja dla wizualizacji geo-statystyk i zapewnienia podstawy dla referencyjnych geo-statystycznych danych, dotyczących w szczególności tematu INSPIRE : zdrowie i bezpieczeństwo ludzi.

 

Analiza stanu zdrowia społeczeństw zaczyna się od informacji na temat analizy występowania przestrzennego chorób oraz alergii, nowotwory i choroby układu oddechowego. W tym celu dane dotyczące zdrowia pochodzące z agencji ochrony środowiska, urzędów statystycznych oraz kas chorych, będą połączone z jednostkami administracyjnymi i / lub statystycznymi, korzystających z platformy ELF jako autorytatywna referencyjna geoinformacja.

 

Platforma ELF wyeliminuje zatem czasochłonny proces łączenia dwóch typów danych przestrzennych tj. danych przestrzennych referencyjnych i statystycznych danych dotyczących zdrowia poprzez mechanizm wdrożony i utrzymywany na platformie ELF oparty na standardzie Tabeli Łączenia Usług (TJS) opracowanej przez Open Geospatial Consortium (OGC) W wyniku tych działań, bardziej zharmonizowane, spójne i niezawodne produkty infrastrukturalne będą mogły zostać dostarczone. Platforma została zbudowana w oparciu o aplikację CASPER dla pozyskania informacji na temat zdrowia, która już dzisiaj usprawnia skuteczność analiz zdrowia ludzi i podejmowania decyzji.

 

Wprowadzenie geo-statystyk do danych dotyczących zdrowia będzie miało pozytywny wpływ na zrozumienie przestrzennych zachowań w ramach sektora zdrowia i zjawisk związanych ze zdrowiem (np. rozprzestrzenianie się chorób). W wyniku wdrożenia projektu będzie możliwe tworzenie transgranicznych analiz dotyczących zdrowia z wykorzystaniem zharmonizowanych zbiorów danych przestrzennych dostarczanych poprzez platformę cyfrową ELF. Analizy i raporty czasoprzestrzenne stworzą nowe możliwości w zakresie zarządzania publiczną służba zdrowia a raportowanie i kontrolę wydatkowania środków publicznych na ochronę zdrowia usprawnią i uczynią bardziej przejrzystą. Świadomość społeczna na temat problemów zdrowotnych wzrośnie z użyciem map tematycznych.

 

Aplikacja CASPER pozwala łączyć dostępne statystyki dotyczące zdrowia z Eurostatu z informacją geograficzną pozyskaną z platformy ELF. TJS został dokładnie przetestowany i buforowanie odbywa się teraz na platformie ELF. Aplikacja CASPER została zmodyfikowana w celu wykorzystania obecnej TJS zawartej na platformie ELF. Aplikacja ma możliwość wykorzystania danych z kilku warstw TJS, a przy użyciu TJS i aplikacji CASPER użytkownik może z łatwością tworzyć nowe mapy oraz bezpośrednio wykonywać nowe dane i analizy wyników.The Competitiveness & Innovation framework Programme (CIP) Information and Communication Technologies Policy Support Programme (ICT PSP) Open Data and open access to scientific information (Project reference 325140)

Sitemap   Accessibility   Copyright   Legal