Opis

Głównym celem międzynarodowego projektu ELF jest udostępnienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej informacji przestrzennej ma poziomie transgranicznym i paneuropejskim z urzędowych rejestrów gwarantujących jej jakość, aktualność, interoperacyjność, referencyjność i wiarygodność.

Uniwersalna "chmura obliczeniowa" i kaskadowe wsparcie architektury IT stanowić będą platformę geoinformacji zgodnej z założeniami INSPIRE, zharmonizowanej na poziomie transgranicznym i ogólnoeuropejskim.
 

Trzyletni projekt jest wspierany przez konsorcjum 30 partnerów z całej Europy, których praca jest dofinansowana przez Komisję Europejską. Projekt wspiera rozwój wykorzystywania geoinformacji i umożliwia tworzenie innowacyjnych usług dodanych. Aktywne stymulowanie przez projekt rynków geoinformacyjnych polega na tworzeniu przykładowych aplikacji wykorzystujących społeczności tematyczne, w celu dalszego rozwoju przez użytkowników z małych i średnich przedsiębiorstw (zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz konsorcjum).

Konsorcjum jest zobowiązane do zapewnienia trwałości platformy ELF po zakończeniu projektu, co spowoduje wzrost wykorzystania i możliwości ponownego wykorzystania dokładnej, oficjalnej i referencyjnej geoinformacji. Kontynuacja utrzymania paltformy ELF po zakończeniu projektu, ma na celu stworzenie trwałych ram dla ponownego użycia autorytatywnej, referencyjnej geoinformacji z sektora publicznego na wielu poziomach szczegółowości.
 

Cele projektu to:
 

wartość dodana dla danych INSPIRE przyczyniająca się do treansgranicznej harmonzacji

zbudowanie platformy wysokiej wydajności i powiązanych usług w chmurze obliczeniowej obsługującej wiele potrzeb krajowych i szeroki zakres usług o wartości dodanej

demonstracja użyteczności platformy ELF i usług chmury obliczeniowej dla kluczowych obszarów polityki europejskiej i innych użytkowników, w tym małych i średnich przedsiębiorstw

rozwój przykładowych aplikacji w obszarach : statystyk dotyczacych zdrowia, zarządzania kryzysowego, oraz nieruchomości i ubezpieczenia

integracja z zewnętrznymi zbiorami danych tematycznych i krajową infrastrukturą informacji przestrzennej (szczególnie wykraczających poza tematy INSPIRE przewidziane przez urzędy i agencje rządowe odpowiedzialne za sprawy geodezji, kartografii i katastru) dla implementacji usług na podstawie konkretnych potrzeb użytkownika

zapewnienie dla użytkownika przyjaznego interfejsu w celu wyszukiwania, przeglądania i porównywania informacji geograficznej

rozszerzenie wdrożenia udanego pilotażu w ramach projektu ESDIN.
 

Trzyletni projekt stanowi inwestycję 13 mln EUR.

 

W celu bardziej szczegółówych informacji proszę odnieść się do strony: ELF White Paper

The Competitiveness & Innovation framework Programme (CIP) Information and Communication Technologies Policy Support Programme (ICT PSP) Open Data and open access to scientific information (Project reference 325140)

Sitemap   Accessibility   Copyright   Legal