Sovellukset

ELF-viitekehys tulee tarjoamaan käyttäjille pääsyn kansallisten karttalaitosten ja kiinteistötietoviranomaisten tarjoamaan, yhteisiin määritelmiin perustuvaan harmonisoituun paikkatietoaineistoon. ELF-viitekehyksen tulee tehdä paljon muutakin kuin vain tarjota käyttäjilleen tietoaineistoja. Loppukäyttäjien kannalta suuri osa viitekehyksen arvosta muodostuu tuotteista ja palveluista, jotka yhdistävät kansallisilta karttalaitoksilta ja kiinteistötietoviranomaisilta saatavan tietoaineiston muista lähteistä saatavaan aineistoon, ja mahdollisesti myös näistä aineistoista älykkään prosessoinnin avulla johdetusta tiedosta.

 

Neljän kohdealueen sovelluskehittäjiä on mukana jo projektin alkuvaiheessa; riskialuekartoitus, kiinteistöt, terveystilastot ja vakuutus/jälleenvakuutus. Tarkoituksena on kuitenkin houkutella mukaan mahdollisimman monta sovelluskehittäjää ja kannustaa ja auttaa heitä hyödyntämään ELF-projektin tuloksia.

 

Sovelluskehittäjien työn helpottamiseksi pyrimme tarjoamaan heille sellaista kolmansien osapuolien toimittamaa temaattista ja muuta aineistoa, joka vastaa heidän tarpeitaan.

 

Lisätietoa jokaisesta sovelluskehityksen kohdealueesta löytyy vasemmalla olevasta valikosta       

The Competitiveness & Innovation framework Programme (CIP) Information and Communication Technologies Policy Support Programme (ICT PSP) Open Data and open access to scientific information (Project reference 325140)

Sitemap   Accessibility   Copyright   Legal