Försäkring

Europa Technologies har använt ELF plattformen för att konstruera en modell för riskbedömning inom försäkringsbranschen och har använt sig av sitt omfattande kontaktnät i Storbritannien och runt om i världen för att säkerställa att de har feedback och stöd för applikationen.

 

Riskbedömningsmodellen, ELF Risk Insight, använder olika källor av auktoritativa och tredjeparts data för att tillhandahålla bedömningspoäng för naturkatastrof risker för nya och befintliga försäkringsbrev i en provregion i Europa. Genom att implementera denna tjänst, tillhandahåller ELF plattformen ett konsekvent och korrekt sätt för försäkrings-och återförsäkringsbolag i Europa att bedöma risken av naturkatastrofer och de ersättningskrav som sedan följer. Detta gynnar både försäkringsbolagen, som kommer att bli mer konkurrenskraftiga och konsumenter som kommer att uppskatta konkurrenskraftiga premier.

 

Europa Technologies har tillämpat sittkunnande inom det geospatiala området med kunskap om försäkringsbranschen till integrationen av ELF tjänster inom applikationen riskbedömning. Särskilt har man använt GeoLocator och ELF Topographic Basemap. Särskilt försäkrings- och återförsäkringsbolag kommer att uppskatta möjligheten att använda pålitliga data i sina beslutsprocesser, utan att behöva göra separata licensarrangemang med varje kartverk.


 

The Competitiveness & Innovation framework Programme (CIP) Information and Communication Technologies Policy Support Programme (ICT PSP) Open Data and open access to scientific information (Project reference 325140)

Sitemap   Accessibility   Copyright   Legal