Ubezpieczenia

W obszarze ubezpieczeń i reasekuracji prace w projekcie ELF były prowadzone pod kierunkiem Europa Technologies, która, w oparciu o dane rynkowe, zamierzała opracować aplikację do oceny ryzyka ubezpieczeniowego wykorzystując rozległą sieć kontaktów w tym sektorze w Wielkiej Brytanii i na całym świecie.

 

Model oceny ryzyka, ELF Risk Insight, wykorzystuje różne źródła rządowych i zewnętrznych danych w celu zapewnienia analiz oceny ryzyka katastrof naturalnych dla nowych i istniejących polis ubezpieczeniowych w dowolnym rejonie Europy. Poprzez wdrożenie tego rodzaju usługi, platforma ELF zapewnia spójny i jednolity sposób szacowania ryzyka katastrof naturalnych oraz roszczeń ubezpieczeniowych dla firm ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych w całej Europie. Jest to korzystne dla ubezpieczycieli, którzy będą bardziej konkurencyjni, jak i konsumentów, którzy skorzystają na niższych składkach.

 

Europa Technologies stosuje połączenie technologii geoprzestrzennych i różnych dziedzin wiedzy do integracji usług ELF z aplikacjami do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, szczególnie dla usług aplikacji GeoLocator i ELF mapy zasadniczej. W szczególności, przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe i reasekuracji docenią możliwość wykorzystywania wiarygodnych danych w ich procesie podejmowania decyzji, bez konieczności dokonywania odrębnych porozumień licencyjnych z każdym NMCA.


 

The Competitiveness & Innovation framework Programme (CIP) Information and Communication Technologies Policy Support Programme (ICT PSP) Open Data and open access to scientific information (Project reference 325140)

Sitemap   Accessibility   Copyright   Legal