Nieruchomość

Aplikacja dotycząca nieruchomości (REA), prowadzona przez WirelessInfo, skupia się na ułatwieniu dostępności do informacji pochodzących z każdego szczebla sektora publicznego: od poziomu lokalnego do centralnego. Aplikacja jest skierowana głównie do agencji nieruchomości. Pozostałe grupy docelowe będą obejmować obywateli, gminy i inwestorów.

 

REA opiera się na rozwoju i osiągnięciach projektu Plan4business wykorzystując platformę ELF jako źródło danych geoprzestrzennych. Projekt Plan4business rozwijał platformę do konsolidacji danych w zakresie planowania przestrzennego, tj. danych dotyczących planowania przestrzennego, takich jak : miejskie plany zagospodarowania przestrzennego, dane dotyczce użytkowania terenu, obszarów chronionych, sieci transportowej i danych katastralnych. Aplikacja nie pomija wszakże danych nie-przestrzennych, takich jak dane ekonomiczne, środowiskowe i statystyczne, które mogą być powiązane z danymi planowania przestrzennego w aplikacji Plan4business.

 

REA ponownie przetwarza dane dostarczone przez platformę ELF takie jak : sieci transportu, adresy i kataster w celu umożliwienia świadczenia ogólnoeuropejskich usług dla aplikacji dotyczących nieruchomości. W oparciu o dane pochodzące z platformy ELF, aplikacja REA proponuje bogatą ofertę usług analizy danych i ich wizualizacji za pomocą API oraz interaktywnego serwisu www.


The Competitiveness & Innovation framework Programme (CIP) Information and Communication Technologies Policy Support Programme (ICT PSP) Open Data and open access to scientific information (Project reference 325140)

Sitemap   Accessibility   Copyright   Legal